Naše služby

Podívejte se, co všechno umíme!

Stavební potápěčské práce

 • Sanace betonových konstrukcí speciální betonovou směsí.
 • Sanace pomocí PU pryskyřic.
 • Utěsňování průsaků.
 • Destrukce a trhací práce pod vodou.
 • Odstraňování naplavenin pomocí odsávacích zařízení.
 • Čištění vtokových objektů – česlí, nátoků.
 • Odstraňování nárustů a sedimentů vysokotlakým vodním paprskem až 800 bar.
 • Vyhledání a vyzvednutí různých předmětů.
 • Vrtání otvorů do betonu i jiných materiálů.
 • Vrtání jádrových vrtů pro průkazné zkoušky betonů.


Strojní potápěčské práce

 • Vrtáme, pálíme, svařujeme a montujeme i velice složité konstrukce.
 • Jako první v České republice jsme získali „Osvědčení o zkoušce svářeče-potápěče pro hyperbarické svařování za mokra“ – platné v celé Evropské unii.
 • Montujeme rozmrazovací zařízení s vlastní konstrukcí trysek, na které v nerezovém provedení poskytujeme až 12-letou záruku.
 • Zaslepujeme potrubí a vodní vtoky.
 • Odebíráme jádrové vrty z železobetonových konstrukcí včetně vyhodnocení jejich stavu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem v Praze a následné sanace konstrukcí.
 • Spolupracujeme rovněž při pokládání shybek a nejrůznějších kabelů. Při úpravách dna lze využít i trhacích prací.
 • Renovujeme dosedací prahy hradicích tabulí montáží nových prahů z nerezové oceli.

Záchranářské potápěčské práce

 • Vyhledávání a vyzvednutí potopených plavidel.
 • Zásahy při živelných pohromách.
 • Opravy podponorů plavidel.
 • Odstraňování plavebních překážek.
 • Potápěčské práce při živelných pohromách.


Podzemní potápěčské práce

 • Potápěčské práce strojního a stavebního charakteru včetně průzkumů v podzemí.

Poradenství pro potápěčské práce

 • Dosud běžnou praxí je, že projekt na zakázku vyžadující součinnost potápěčské a stavební (strojní) firmy vyhotovuje projektant bez znalostí potápěčské problematiky. Výsledkem je zpravidla velice nákladné a obtížně realizovatelné řešení. Velké stavební firmy pak logicky upřednostňují řešení „suchou cestou“ se stovkami metrů larsenových štětovnic a tunami přemístěné zeminy před nasazením potápěčů.
 • Spolupráce při projekční činnosti a technologických postupech potápěčských prací.
 • Konzultace se specialistou na technologické postupy potápěčských prací se vždy vyplatí.


Speciální potápěčské práce

 • Svařování v hyperbarickém prostředí za mokra.
 • Pálení konstrukcí pod vodou.
 • Trhací práce pod vodou.
 • Odebírání jádrových vrtů z železobetonových konstrukcí.

Práce v průmyslových nádržích

 • Práce ve fermentoru bioplynových stanic a v jiných nádržích průmyslových technologií
 • Asistence potápěčů při výměně míchadel.
 • Kontrola množství usazenin na dně fermentoru / nádrže.
 • Kontrola stavu ponořené části fermentoru / nádrže.


Video & fotodokumentace

 • Digitální videodokumentace i při omezené viditelnosti.
 • Fotodokumentace.
 • Používání přilbových televizních kamer s možností videozáznamu.

Výuka pracovních potápěčů

 • Jsme držitelé pověření pro výuku zájemců o získání potápěčské profesní kvalifikace „potápěč pracovní – kód 69-014-H“ a „potápěč operátor – kód 69-015-H“
 • Individuální přístup a zaškolení do posledních trendů v potápění včetně potápění s dýchacími směsmi NITROX a TRIMIX.
 • Výuka je zajištěna nejmodernějším bezpečnostním vybavením.
 • Individuální a profesionální přístup při výuce pracovního potápění.
 • Používáme špičkové materiální a technické vybavení.
 • Vyučujeme tým kvalifikovaných pracovníků v komerčním potápění.
 • Máme dlouholeté zkušenosti s výcvikem potápěčů.


SOUDNÍ ZNALEC

 • Technické obory – specializace:
  potápěčské práce; potápěčské a záchranářské práce v podzemí a bez volné hladiny.
 • Bezpečnost práce – specializace:
  bezpečnost práce při potápěčských pracích; bezpečnost práce při sportovním (rekreačním) potápění.

Autorizovaná osoba pro pracovní potápění

 • Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci „Potápěč pracovní“ a „Potápěč operátor“.